در حاشیه گیم اواردز، بزرگ ترین مراسم اهدای جوایز صنعت گیم

در حاشیه گیم اواردز  بزرگ ترین مراسم اهدای جوایز صنعت گیم جف کیلی بیشتر از آن چیزی که ممکن است تصور کنید به بریتنی اسپیرز بدهکار است. در سال 2014، اولین سالی که مراسم سالانه Game Awards برگزار شد، کیلی خودش را در شرایطی وخیم یافت؛ تیم او پول کافی [...]