راهنمای تروفی و اچیومنت های Ace Combat 7: Skies Unknown

تروفی و اچیومنت‌های بازی Ace Combat 7: Skies Unknown به‌نحوی طراحی شده‌اند که بازیکنان باید بخش چندنفره و تک‌نفره را ساعت‌ها تجربه کنند.

Ace Combat را می‌توان یکی از بهترین مجموعه‌هایی دانست که نبردهای هوایی را در دسترس مخاطبان بازی‌های ویدیویی قرار داده است. بازی Ace Combat 7: Skies Unknown پس از مدت‌ها انتظار عرضه شد و توانسته است به‌واسطه‌ی گیم‌پلی هیجان‌انگیزش، تجربه‌ای لذت بخش را در دسترس هوادارانش قرار بدهد. با اینکه Ace Combat 7 در بخش‌هایی نظیر انیمیشن‌های منفجر شدن هواپیمای بازیکنان مشکل دارد، اما مراحل و طراحی‌های بازی به‌نحوی است که شما را راضی نگه می‌دارد. در این قسمت از راهنمای تروفی و اچیومنت به‌سراغ بازی Ace Combat 7: Skies Unknown رفته‌ایم. در این بازی شاهد تروفی و اچیومنت‌هایی هستیم که بر اساس بازی کردن پیاپی به‌دست می‌آیند.

اطلاعات کلی

  • درجه سختی تروفی و اچیومنت‌های بازی: ۴ از ۱۰
  • مدت زمانی که طول می‌کشد تا تروفی و اچیومنت‌های بازی را کسب کنید: ۲۰-۳۰ ساعت بخش تک‌نفره. بخش چندنفره زمان‌بندی مشخصی ندارد و بازیکنان با توجه به‌سطح مهارت‌های خودشان و سرعت به‌دست آوردن پول داخل بازی می‌توانند تروفی و اچیومنت‌های این بخش را کسب کنند
  • تعداد تروفی‌های بازی: ۵۰ عدد (۳۶ تروفی برنز، ۱۱ تروفی نقره، دو تروفی طلا و یک تروفی پلاتینیوم)
  • تعداد اچیومنت‌های بازی: ۴۹ عدد و معادل ۱۰۰۰ امتیاز
  • تروفی و اچیومنت‌هایی که گلیچ دارند: ندارد
  • تروفی و اچیومنت‌هایی که آن‌ها را از دست خواهید داد: دارد
  • آیا درجه سختی در دریافت تروفی و اچیومنت‌های بازی تاثیر گذار است؟ بله بازی را باید با درجه سختی‌های متفاوتی تمام کنید

توضیح: تمامی تروفی‌های بازی را کسب کنید

توضیح: مرحله‌ی اول کمپین بازی را تمام کنید

تروفی و اچیومنت داستانی که به‌صورت خودکار آن را دریافت خواهید کرد.

توضیح: مرحله‌ی دوم کمپین بازی را تمام کنید

تروفی و اچیومنت داستانی که به‌صورت خودکار آن را دریافت خواهید کرد.

توضیح: مرحله‌ی سوم کمپین بازی را تمام کنید

تروفی و اچیومنت داستانی که به‌صورت خودکار آن را دریافت خواهید کرد.

توضیح: مرحله‌ی چهارم کمپین بازی را تمام کنید

تروفی و اچیومنت داستانی که به‌صورت خودکار آن را دریافت خواهید کرد.

توضیح: مرحله‌ی پنجم کمپین بازی را تمام کنید

تروفی و اچیومنت داستانی که به‌صورت خودکار آن را دریافت خواهید کرد.

توضیح: مرحله‌ی ششم کمپین بازی را تمام کنید

تروفی و اچیومنت داستانی که به‌صورت خودکار آن را دریافت خواهید کرد.

توضیح: مرحله‌ی هفتم کمپین بازی را تمام کنید

تروفی و اچیومنت داستانی که به‌صورت خودکار آن را دریافت خواهید کرد.

توضیح: مرحله‌ی هشتم کمپین بازی را تمام کنید

تروفی و اچیومنت داستانی که به‌صورت خودکار آن را دریافت خواهید کرد.

توضیح: مرحله‌ی نهم کمپین بازی را تمام کنید

تروفی و اچیومنت داستانی که به‌صورت خودکار آن را دریافت خواهید کرد.

توضیح: مرحله‌ی دهم کمپین بازی را تمام کنید

تروفی و اچیومنت داستانی که به‌صورت خودکار آن را دریافت خواهید کرد.

توضیح: مرحله‌ی یازدهم کمپین بازی را تمام کنید

تروفی و اچیومنت داستانی که به‌صورت خودکار آن را دریافت خواهید کرد.

توضیح: مرحله‌ی دوازدهم کمپین بازی را تمام کنید

تروفی و اچیومنت داستانی که به‌صورت خودکار آن را دریافت خواهید کرد.

توضیح: مرحله‌ی سیزدهم کمپین بازی را تمام کنید

تروفی و اچیومنت داستانی که به‌صورت خودکار آن را دریافت خواهید کرد.

توضیح: مرحله‌ی چهاردهم کمپین بازی را تمام کنید

تروفی و اچیومنت داستانی که به‌صورت خودکار آن را دریافت خواهید کرد.

توضیح: مرحله‌ی پانزدهم کمپین بازی را تمام کنید

تروفی و اچیومنت داستانی که به‌صورت خودکار آن را دریافت خواهید کرد.

توضیح: مرحله‌ی شانزدهم کمپین بازی را تمام کنید

تروفی و اچیومنت داستانی که به‌صورت خودکار آن را دریافت خواهید کرد.

توضیح: مرحله‌ی هفدهم کمپین بازی را تمام کنید

تروفی و اچیومنت داستانی که به‌صورت خودکار آن را دریافت خواهید کرد.

توضیح: مرحله‌ی هجدهم کمپین بازی را تمام کنید

تروفی و اچیومنت داستانی که به‌صورت خودکار آن را دریافت خواهید کرد.

توضیح: مرحله‌ی نوزدهم کمپین بازی را تمام کنید

تروفی و اچیومنت داستانی که به‌صورت خودکار آن را دریافت خواهید کرد.

توضیح: مرحله‌ی بیستم کمپین بازی را تمام کنید

تروفی و اچیومنت داستانی که به‌صورت خودکار آن را دریافت خواهید کرد.

توضیح: بخش داستانی بازی را کامل کنید

تروفی و اچیومنت داستانی که به‌صورت خودکار آن را دریافت خواهید کرد.

توضیح: در درجه سختی Ace تمامی مراحل بازی را با رتبه S کامل کنید

توضیح: تمامی مراحل بازی را روی تمامی درجه سختی‌ها کامل کنید

در بازی Ace Combat 7 درجه سختی‌ها بر مبنای عملکرد دشمنان و همچنین سیستم دفاعی هواپیما شما تغییر می‌کند. هرقدر که درجه سختی بالاتر رود، هواپیمای جنگنده شما زودتر از بین می‌رود. همچنین میزان آسیب‌رسانی دشمنان هم بیشتر می‌شود

توضیح: در بخش داستانی حداقل پنج مدال کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت The Highest Achiever را مطالعه کنید.

توضیح: در بخش داستانی حداقل ۱۰ مدال کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت The Highest Achiever را مطالعه کنید.

توضیح: تمامی مدال‌های بخش داستانی را کسب کنید

در مجموع ۲۵ مدال برای بازیکنان در بخش داستانی در نظر گرفته شده است که در جدول زیر آن‌ها را مشاهده خواهید کرد.

اسم مدالتوضیحات
Bronze Ace۱۰۰۰ دشمن را از بین ببرید
Silver Ace۲۰۰۰ دشمن را از بین ببرید
Gold Ace۳۰۰۰ دشمن را از بین ببرید
Bronze Marksmanاز طریق سلاح ماشین گان ۵۰ هواپیما را از بین ببرید
Silver Marksmanاز طریق سلاح ماشین گان ۲۰۰هواپیما را از بین ببرید
Gold Marksmanاز طریق سلاح ماشین گان ۳۰۰ هواپیما را از بین ببرید
Bronze Wingsدر تمامی مراحل درجه سختی Normal، رتبه S را دریافت کنید
Silver Wingsدر تمامی مراحل درجه سختی Hard، رتبه S را دریافت کنید
Gold Wingsدر تمامی مراحل درجه سختی Ace، رتبه S را دریافت کنید
Raze the Roof۱۵۰۰ اهداف زمینی را نابود کنید (کشتی‌ها شامل این مدال نمی‌شوند)
Ship of Liberty۱۰۰ عدد از کشتی دشمنان را غرق کنید
Ghostbuster۲۰۰ عدد از پهبادهای دشمنان را از بین ببرید
Mass Destructionدر مرحله‌ی سوم بیش از ۳۰ عدد UAV را از بین ببرید
Silence is Goldenدر مرحله‌های چهارم رادار ضدهوایی را در سه دقیقه از بین ببرید
First Tryدر مرحله‌ی ششم بازی ۵۰ هدف زمینی را بدون پر کردن منابع‌تان از بین ببرید
Relievedدر مرحله‌ی هفتم ماموریت نجات را قبل از فرستادن هفت سیگنال پریشانی تمام کنید
Guardianمرحله‌ی ۱۰ را پس از نابودی حداقل ۱۶ هدف زمینی تمام کنید
Clairvoyantدر مرحله‌ی ۱۳ در پنج دقیقه پنج سالن ذخیره موشک‌ها را منفجر کنید
Woah Manمرحله‌ی ۱۵ را بدون دریافت آسیب تمام کنید
Getting The Job Doneدر مرحله‌ی ۱۸ و بدون استفاده از سلاح‌های مخصوص، Mihaly را در پنج دقیقه خارج کنید
Dropping The Birdدر مرحله‌ی ۱۹ از ماشین گان علیه Arsenal Bird استفاده نکنید
Pilotedدر مرحله‌ی بیستم تنها از ماشین گان استفاده کنید
Not a Scratchبخش داستانی را بدون دریافت آسیب تمام کنید
Machine Gun Maniacبخش داستانی را تنها از طریق اسلحه ماشین گان تمام کنید
Photon Blitzبخش داستانی را در چهار ساعت کامل کنید

توضیح: در هر مرحله‌ی داستانی تمامی تیک‌آف‌های، سوخت‌گیری‌ها و فرود آمدن‌ها را انجام دهید

در مراحل بازی با مواردی نظیر فرود آمدن، سوخت‌گیری هنگامی که در حال پرواز کردن هستید و تیک‌آف روبه‌رو می‌شوید. حال زمانی که در هر مرحله تمامی این موارد را انجام بدهید، تروفی و اچیومنت مربوطه را کسب خواهید کرد.

توضیح: تمامی هواپیماهای دارای اسم در بخش داستانی را نابود کنید

بر خلاف نسخه‌های پیشین Ace Combat، در بازی Ace Combat 7 و مراحل بازی باید کارهای خاصی را انجام بدهید تا هواپیماهای دارای اسم اسپاون شوند. با مشاهده‌ی ویدیو زیر می‌توانید نحوه‌ی اسپاون هواپیماهای هر مرحله را مشاهده کنید.

توضیح: در بخش داستانی ۷۶۵۰۰ کیلومتر پرواز کنید

بازیکنان در جریان بازی کردن بخش داستانی و از طریق منوی بازی می‌توانند وارد قسمت رکوردهای خود شوند و مشاهده کنند که چه مسافتی را پرواز کرده‌اند. البته مسافت نوشته شده در این قسمت بر حسب مایل است. از این رو تقریبا باید ۴۸ میلیون مایل پرواز کنید تا معادل ۷۶۵۰۰ کیلومتر باشد. در جریان کسب تمامی مدال‌های هر مرحله تقریبا ۳۹ هزار کیلومتر را پرواز خواهید کرد. برای مابقی مسافت وارد مرحله‌‌ی ۱۲ شوید که نقشه‌ی بسیار بزگی دارد. از طرفی هواپیمای MIG-31B Foxhound را انتخاب کنید که سرعت بسیار بالایی دارد. همچنین می‌توانید از اجزای ارتقا دهنده‌ای استفاده کنید که سرعت هواپیمای شما را افزایش می‌دهند. زمانی که وارد مرحله‌ی ۱۲ شدید، به وسط نقشه‌ی بازی بروید و وارد ارتفاع ۱۱۰۰۰ متری شوید. در ادامه هواپیمای خود را در حالت پرواز خودکار قرار بدهید و مشاهده می‌کنید که ۳۰ دقیقه هواپیما به‌دور خود می‌چرخد. این کار را آن‌قدر انجام دهید تا تروفی و اچیومنت مربوطه را کسب کنید.

توضیح: در حالت داستانی سه هزار دشمن را نابود کنید

در جریان تمام کردن بازی بازی سعی کنید تمامی دشمنان خود را از میان بردارید تا به‌سادگی این تروفی و اچیومنت را کسب کنید.

توضیح: حالت چندنفره را برای اولین بار تجربه کنید

توضیح: تمامی نقشه‌های حالت چندنفره را تجربه کنید

توضیح: یک مسابقه را در حالتی تجربه کنید که از قوانین بتل رویال و Team Deathmatch استفاده کرده‌اید

توضیحات این تروفی و اچیومنت کمی گمراه کننده است و بازیکنان فکر می‌کنند که باید به‌سراغ حالتی بروند که خودشان قادر به شخصی‌سازی آن هستند. این در حالی است که بازی Ace Combat 7 تنها دارای دو حالت Team Deathmatch و بتل رویال است. یک مسابقه در هرکدام از این حالت‌ها انجام بدهید تا تروفی و اچیومنت مربوطه را کسب کنید.

توضیح: یک مسابقه‌ی Team Deathmatch را برنده شوید

تنها کافی است وارد بخش چندنفره‌ی بازی شوید و سپس حالت Team Deathmatch را انتخاب کنید. در ادامه پس از برد مسابقه‌تان می‌توانید این تروفی و اچیومنت را کسب کنید. یادتان باشد از هواپیماهایی استفاده کنید که بهترین عملکرد را دارند.

توضیح: در حالت بتل رویال بازی اول شوید

قوانین کلی بتل رویال در حال بتل رویال بازی Ace Combat 7 هم صدق می‌کنند. اگر می‌خواهید اول شوید، باید تنها شخصی باشید که زنده مانده است. لازمه‌ی این کار این است که روی هدایت هواپیمایی که برداشته‌اید، مسلط باشید و از طرفی از سلاح‌هایی استفاده کنید که بهترین عملکرد را دارند. البته لازم به ذکر است که نوع هواپیمای شما هم می‌تواند کمک حال‌تان باشد. یکی دیگر از مواردی که به‌شما کمک خواهد کرد، استفاده از Flare است. زمانی که مورد حمله قرار بگیرید و یک موشیک به سمت هواپیما‌ی‌تان پرتاب شود، سیستم اخطار هواپیما به شما اطلاع می‌دهد. از این رو با استفاده‌ی مناسب از Flare می‌توانید حمله‌ی سایر بازیکنان را دفع کنید.

توضیح: در حالت Team Deathmatch بیست بار به هواپیماهای سایر بازیکنان حمله کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت All For one را مشاهده کنید

توضیح: در حالت Team Deathmatch پنجاه بار به هواپیماهای سایر بازیکنان حمله کنید

زمانی که در حال انجام مسابقات حالت چندنفره هستید، می‌توانید به سایر هواپیماها حمله کنید و آن‌ها را از بین ببرید. حال در این میان حالت‌هایی وجود دارد که بازیکن حریف متوجه حضور شما نیست یا در موقعیت امنی قرار دارید و ناگهان به سایر هواپیماها حمله می‌کنید. به‌اصطلاح عمل Sortied یا یورش بردن را انجام داده‌اید. ۵۰ بار این کار را در حالت Team Deathmatch انجام بدهید تا تروفی و اچیومنت‌های این بخش را کسب کنید.

توضیح: در حالت بتل رویال ۲۰ بار به هواپیماهای سایر بازیکنان حمله کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Thirsty For Blood را مشاهده کنید

توضیح: در حالت بتل رویال ۵۰ بار به هواپیماهای سایر بازیکنان حمله کنید

زمانی که در حال انجام مسابقات حالت چندنفره هستید، می‌توانید به سایر هواپیماها حمله کنید و آن‌ها را از بین ببرید. حال در این میان حالت‌هایی وجود دارد که بازیکن حریف متوجه حضور شما نیست یا در موقعیت امنی قرار دارید و ناگهان به سایر هواپیماها حمله می‌کنید. به‌اصطلاع عمل Sortied یا یورش بردن را انجام داده‌اید. ۵۰ بار این کار را در حالت بتل رویال انجام بدهید تا تروفی و اچیومنت‌های این بخش را کسب کنید.

توضیح: در حالت چندنفره ۵۰ عدد ارزیابی عملکرد دریافت کنید

توضیحت تروفی و اچیومنت Amazing Job را مشاهده کنید

توضیح: در حالت چندنفره ۱۵۰ عدد ارزیابی عملکرد دریافت کنید

در حالت چندنفره بازی Ace Combat 7: Skies Unknown زمانی که بازیکنان بتوانند عملکرد بسیار خوبی را از خود به‌نمایش بگذارند، می‌توانند امتیازهای خاصی را کسب کنند که Performance Evolutions نام دارند. حال با رسیدن این امتیازها به رقم ۱۵۰ می‌توانید تروفی و اچیومنت‌های این بخش را آزاد کنید.

توضیح: در مجموع پنج میلیون MRP کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت MRP Aplenty را مطالعه کنید

توضیح: در مجموع ۲۵ میلیون MRP کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت MRP Aplenty را مطالعه کنید.

توضیح: در مجموع ۴۰ میلیون MRP کسب کنید

MRP را می‌توان پول داخل بازی دانست. بازیکنان با انجام مراحل بخش داستانی و انجام مسابقات آنلاین می‌توانند MRP جمع آوری کنید. از طرفی با جمع‌آوری MRP می‌توانید هواپیماهای جدید، سلاح‌های جدید و اجزای ارتقا دهنده را خریداری کنید. از این رو با دریافت رتبه S در تمامی مراحل بخش داستانی و کسب رتبه‌های بالا در مسابقات آنلاین، می‌توانند MRP خوبی کسب کنند. زمانی که میزان MRP شما به رقم ۴۰ میلیون رسید، تروفی و اچیومنت‌های این بخش را کسب خواهید کرد.

توضیح: حداقل پنج هواپیما به‌دست بیاورید

توضیحات تروفی و اچیومنت Fighter Fanatic را مشاهده کنید

توضیح: حداقل ۲۰ هواپیما به‌دست بیاورید

بازیکنان با تجربه‌ی بخش تک‌نفره و چندنفره Ace Combat 7 می‌توانند MRP کسب کنند و هواپیماهای جدیدی را خریداری کنند. همچنین مهم نیست هواپیماهای بازی را در کدام حالت خریداری کرده‌اید، هم در بخش چندنفره و هم تک‌نفره می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

توضیح: در مجموع ۱۵ هواپیما، سلاح‌های مخصوص و اجزای ارتقا دهنده به‌دست بیاورید

توضیحات تروفی و اچیومنت Patron of The Parts را مشاهده کنید

توضیح: در مجموع ۱۰۰ هواپیما، سلاح‌های مخصوص و اجزای ارتقا دهنده به‌دست بیاورید

توضیحات تروفی و اچیومنت Patron of The Parts را مشاهده کنید

توضیح: تمامی هواپیماها، سلاح‌های مخصوص و اجزای ارتقا دهنده را به‌دست بیاورید

زمانی که یک هواپیما را باز می‌کنید می‌توانید سلاح و اجزای ارتقا دهنده‌ای را برای آن‌ها از طریق MRP خریداری کنید. زمانی که تمامی موارد این بخش را آزاد کردید (تمامی هواپیماها، سلاح‌های مخصوص و اجزای ارتقا دهنده)، تروفی و اچیومنت‌های این بخش را دریافت خواهید کرد.